Quầy Thuốc 706

TT Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

Quầy Thuốc Nhẫn Thoải

TT Neo, Yên Dũng, Bắc Giang

Quầy Thuốc 718

Dĩnh Trì, Lạng Giang, Bắc Giang

Hiệu Thuốc 702

Chợ Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

Quầy Thuốc 711 Kép

Số 711 Kép, Lạng Giang, Bắc Giang

Nhà Thuốc Minh Ngân

Số 78 Chợ Thương, TP. Bắc Giang

Công Ty TNHH DP Tín Phát

Số 324 Lê Lợi, TP. Bắc Giang

Công Ty TNHH DP Hoàn Phát

Số 41 Chợ Thương, TP. Bắc Giang

Quầy Thuốc TT Bắc Giang

Số 224 Lê Lợi, Bắc Giang

Quầy Thuốc Số 12

Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang

Quầy Thuốc Phương Hòa

Lê Lợi, Bắc Giang

Quầy Thuốc Số 6

Nguyễn Thị Lưu 2, TP. Bắc Giang

Đăng ký phân phối