Quầy Hiệu Thuốc Tân Kỳ

TT Lạt, Tân Kỳ, Nghệ An

Nhà Thuốc Đàm Bình

Khối 7, TT Lạt, Tân Kỳ, Nghệ An

Nhà Thuốc Thủy Tráng

Khối 3, TT Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An

Quầy Thuốc Vinh Hiền

Xóm 4, Chợ Mới, Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Hiệu Thuốc Thanh Chương

Khối 4, TT Dùng, Thanh Chương, Nghệ An

Nhà Thuốc Vân Trung

Khối 10, TT Dùng, Thanh Chương, Nghệ An

Nhà Thuốc Trọng Bình

Chợ Sa Nam, TT Nam Đàn, Nghệ An

Hiệu Thuốc Nam Đàn

Phan Bội Châu, TT Nam Đàn, Nghệ An

Hiệu Thuốc Hồng Thế

Chợ Hôm, Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An

Chi Nhánh Dược Yên Thành

TT Yên Thành, Yên Thành, Nghệ An

Nhà Thuốc Phúc Hiền

Kiot 7, Chợ ĐH Vinh, Nguyễn Văn Trỗi, Bến Thuỷ, Nghệ An

Nhà Thuốc Đạt An

Đinh Công Tráng, Quang Trung, Nghệ An

Đăng ký phân phối